Welkom bij

Wereldwinkel Leerdam

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Vereniging Wereldwinkel Leerdam

 RSIN

 8138.68.981

 Vestigingsadres

 Fonteinstraat 38 4141 CH Leerdam

 Telefoonnummer

 06-10118367 (tijdens de openingstijden winkel)

 E-mail adres

 E-mail algemeen: info@wereldwinkelleerdam.nl

 E-mail secretariaat: secretaris@wereldwinkelleerdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling:

De Vereniging Wereldwinkel Leerdam is een 100% vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de eerlijke handel in de wereld. Ons doel is niet winst maken maar aandacht vragen voor Fair Trade. Fair Trade (eerlijke handel) bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen.

Fair Trade betekent dat de producenten in de arme landen een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Hierdoor kunnen de producenten een menswaardig bestaan opbouwen.
Om deze doelstelling te bereiken, bestaat het personeel in de Wereldwinkel Leerdam uitsluitend uit vrijwilligers die zoveel mogelijk Fair Trade producten willen verkopen.

Actueel beleidsplan:

Het beleid van de Wereldwinkel Leerdam richt zich op langdurige voortzetting van de volgende activiteiten in Leerdam:
- verkoop en promotie van Fair Trade artikelen.
- aandacht vragen voor Fair Trade d.m.v. voorlichting, acties en campagnes.

Om deze activiteiten op een langdurige basis voort te kunnen zetten, is beleid ontwikkeld op de hieronder genoemde terreinen.

Winkelpand

Om de verkoop van Fair Trade artikelen te maximaliseren, is verkoop vanuit een representatief en ruim winkelpand op een goede locatie noodzakelijk. Met de keuze voor de Fonteinstraat bereikt de wereldwinkel een groot publiek. Tevens geeft de grootte van het pand de mogelijkheid om het assortiment op een aantrekkelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze te presenteren.
jaarlijks wordt bekeken of het pand en de inrichting passen bij de eisen en wensen van de tijd en onze klanten.

Assortiment

Wereldwinkel Leerdam kiest vanwege strenge regelgeving en inrichtingseisen niet voor kort/beperkt houdbare levensmiddelen. Het assortiment bestaat uit cadeau- en gebruiksartikelen. deze artikelen worden uitsluitend ingekocht via gecontroleerde Fair Trade inkoopkanalen. Door het meer geaccepteerd raken van Fair Trade artikelen (ze verschijnen gelukkig ook in de supermarkt maar dan wel goedkoper), is een constante monitoring van het inkoopbeleid noodzakelijk.

Vrijwilligers

Vrijwillgers vormen een belangrijke pijler van de Wereldwinkel Leerdam. Elke vrijwillger werkt minimaal 1 dagdeel per 14 dagen in de winkel. Nieuwe vrijwilligers worden begeleid bij hun start in de wereldwinkel zodat ze zich thuis voelen, hun werkzaamheden goed kunnen verrichten en klanten op een klantvriendelijke wijze worden behandeld. Er vindt regelmatig overleg plaats waar alle vrijwillgers elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Promotie

Er vinden zowel activiteiten plaats om de verkoop van artikelen onder de aandacht brengen als activiteiten om Fair Trade in het algemeen onder de aandacht te brengen. Het tweede doel van de promotie kan er toe leiden dat ook de verkoop in Leerdam wordt gestimuleerd maar het belangrijkste is dat de bevolking van Leerdam e.o. bewust wordt van Fair Trade. dus ook bij voorlichtingsactiviteiten waar geen directe verkoop mogelijk is (zoals op scholen), zullen wij Fair Trade promoten.

Bedrijven & Vrienden

Naast de verkoop vanuit de winkel wordt ook ingezet op de verkoop aan bedrijven en (overheids) instellingen, deze afzet geeft een meer solide omzetbasis. Voorbeelden zijn relatiegeschenken, kerstpakketten en de koffie. Indien bedrijven/personen geen artikelen kopen maar de wereldwinkel wel financieel willen ondersteunen, is het mogelijk om vriend van de wereldwinkel te worden.

Samenstelling van het bestuur:

 
Voorzitter - Wim de Jong
Secretaris - Ester van Bezooijen
Penningmeester - Cees Roth
Bestuurslid-PR - Annie Bruggeman
Bestuurslid-Vrijwilligerszaken - Marry van der Haar
Bestuurslid-Inkoop - Anne-Mieke Ossewaarde
Bestuurslid-Bedrijven & Vrienden - Mary Vinckers
 

Beloningsbeleid:

Zowel de bestuurders als de mensen in de winkel werken als vrijwilliger bij de vereniging en ontvangen geen beloning. De Vereniging Wereldwinkel Leerdam is dus een 100% vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding.

Financiële Huishouding: